Sağlık sektöründeki bir web sitesinden reklam yapılması hukuka uygun mudur?

| 0

HastaneSağlık sektöründe reklam yapmak, kanunda ve ilgili yönetmelikte sıkı bir şekilde yasaklanmıştır.

Konu hakkında bilgilerimiz, genel olarak Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a, Türk Tabipler Birliği Kanunu’na, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’ne, Hekimlik Meslek Etiği Kurallarına ve Türk Tabpleri Birliği Disiplin Yönetmeliği’ne dayanmaktadır. Aşağıdaki kutuda, yasal mevzuatta konuyla ilgili hükümleri koyu ile belirttik. 

Özellikle, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nda bu konuyu yasaklayan bir hüküm bulunmaktadır.

Yasaklamalar, genelde hastanelerin tıbbi ürünlerin tanıtımını yapmasını engellemek maksadıyla konulmuş olsa da, mevzuatta kullanılan ifadeler böyle bir kısıtlama içermemektedir. Yani sağlık sektöründe reklam yapmak farklı kanun ve yönetmeliklerle tekrar tekrar yasaklanmıştır.

Öte yandan, sağlık sektöründeki ilgili şirketin ve sitesinde link verdiği/reklamını yaptığı diğer şirketin kimin olduğunun da hiç bir önemi yoktur.

Yani, bu soruya cevabımız, evet. Sağlık sektöründe reklam yapmak, her türlü yasaktır.

Konuyla ilgili mevzuata, Türk Tabipler Birliği’nin sitesindeki ilgili sayfadan da ulaşabilirsin.

Yasal Mevzuat

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Madde 24 – İcrayı sanat eden tabipler hasta kabul ettikleri mahal ile muayene saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle ilan, reklam ve saire yapmaları memnudur.

 

Türk Tabipler Birliği Kanunu

Madde 28 –
İdare Heyetinin diğer vazifeleri şunlardır.

d) Sinema, radyo, müstahdemler veya sair yazılı ve sözlü vasıtalarla reklam yapılmasını
     önlemek.

 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi

Madde 8 – Tabiplik ve diş tabipliği; mesleklerine ve tedavi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemez.
Tabip ve diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olup, her ne suretle olursa olsun, yazılarında kendi reklâmını yapamaz.
Tabip ve diş tabibi, gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarında. reklâm mahiyetinde teşekkür ilânları yazdıramaz.

 

Hekimlik Meslek Etiği Kuralları

Ticari Amaç ve Reklam Yasağı:
Madde:11- Hekim, mesleğini uygularken reklam yapamaz, ticari reklamlara araç olamaz, çalışmalarına ticari bir görünüm veremez; insanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamaz. Hekim, yayın araçlarıyla yapacağı duyurularda varsa, Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre kabul edilmiş olan uzmanlık alanını, çalışma gün ve saatlerini bildirebilir. Tabela ve benzeri tanıtım araçlarının biçim ve boyutları yerel tabip odası tarafından saptanır.

 

Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği

Para Cezası

Madde 4- ….

c) Her türlü iletişim mecrasında reklam amacına yönelik yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamada bulunmak yahut ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığıyla bu anlamda reklam yapılmasını sağlamak,

d) Bireysel olarak veya yöneticisi oldukları dernekler ya da çalıştıkları kurumlar aracılığıyla ticari ürün veya hizmetin tanıtımında yer almak veya reklamına aracılık etmek

 

Merhaba, sağlık sektöründe hizmet veren şirketimiz için web sitesi tasarlayacağız ve bu site içerisinden diğer şirketlerimiz için yönlendirme butonları eklemek istiyoruz. Hukuki olarak bir sakıncası var mıdır?

2174    Cezai Yaptırım, Hukuki, Sağlık  
Toplam 1 Oy
0

Neden beğenmediğini ve nasıl güzelleştirebileceğimizi söyler misin?

+ = Robot olmadığından emin olmamız gerekiyor 🙂

Bize soru sormak çok kolay! Alttaki formu hemen doldur ve en kısa zamanda sana geri dönelim.

Sorun cevaplandığı zaman bir e-posta alacaksın!

+ = Robot olmadığından emin olmamız gerekiyor 🙂

Bir Cevap Yazın