Sosyal medya hesabı çalınan kişinin hesabıyla işlem yapanların sorumluluğu

| 0

Sosyal medya hesabı çalınan kişiler hakkında ne yazık ki hemen her gün yüzlerce olayla karşılaşmaktayız. Bu tarz olayların en ilgi çekici yönü ise, ilişkilerin karmakarışık olmasıdır. Sosyal medya hesabı çalınan kişi, sosyal medya servisinin sağlayıcısı, internet servis sağlayıcı, hesabı çalan kişi, bu hesaptaki bilgileri kullanan kişi, kullanan kişiyle işlem yapan kişi derken çok sayıda kişi bu olayın içinde rol almaktadır.

Sorumluluklar

Burada, her bir kişinin sorumluluğu ayrı ayrı ele alınmalıdır.

1- Sosyal medya hesabı çalınan kişinin sorumluluğu:

Hesabı çalınan kişi belli bir bilgiyi saklamakla yükümlü olabilir. Örneğin, bir avukat, sosyal medya organları üzerinden müvekkili ile iletişim kuracak olursa, daha sonra bu iletişime ait veriler başkaları tarafından ele geçirildiğinde, müvekkiline karşı sorumluluğu doğabilir. Bu sorumluluk, verisini saklamakla yükümlü olduğu kişi ile arasındaki sözleşmeye dayanan sorumluluktur (sözleşmesel sorumluluk).

2- Sosyal medya servisinin sağlayıcısının sorumluluğu:

Sosyal medya servisini sağlayan kişinin hesabın çalınmasından sorumlu olup olmayacağı, hesap sahibi kullanıcı ile yaptığı sözleşmeye göre belirlenir. Elbette bu sözleşme için de Borçlar Kanunu’nun genel işlem şartlarına ilişkin hükümleri geçerli olacaktır. Mesela, hesabın sahibi gerekli tüm güvenlik önlemlerini almış iken, sosyal medya servisi kendi sistemini siber saldırılara karşı korumamış ve hesabın çalınması da bundan kaynaklanmış ise, sözleşmede aksi kararlaştırılsa da sosyal medya servisi hesap sahibine karşı sorumlu olabilir.

3- İnternet Servis Sağlayıcısının (İSS) Sorumluluğu:

İSS’nin, kullanıcılarının işlemlerini gözlemlemek gibi bir yükümlülüğü yoktur. Hatta bilakis, bu tarz bir gözlemleme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili hükümlerine aykırılık teşkil edebilir. İSS, gözlemleyemediği kişinin hesabını ele geçirmek için yapılan saldırıyı da gözlemleyemez. Dolayısı ile burada bir sorumluluğu yoktur. Ancak, hesabın ele geçirilmesi İSS’nin sistemindeki bir açıktan kaynaklanımşsa, burada onun hesap sahibine karşı sorumluluğu sözkonusu olabilir.

4- Hesabı Çalan Kişinin Sorumluluğu:

Hesabı çalan kişi, hukuka ve ahlaka aykırı bir fiil işlemiştir. Ayrıca TCK kapsamında bir suç işlemiştir. Yaptığı işlem hukuka ve ahlaka aykrıı olduğundan, bu işleme bağlı olarak sonradan yapılan tüm işlemlerden dolayı, hesap sahibine karşı haksız fiilin işlenmesine sebep olmuştur. Zararın ortaya çıkmasına sebep olduğundan, sosyal medya hesabını çalan kişi, sonraki işlemleri başka kişinin yapmış olması durumunda bile, bu kişi/kişilerle birlikte müteselsilen sorumludur. Burada haksız fiil sorumluluğu sözkonusudur.

5- Hesaptaki bilgileri kullanarak bankacılık işlemleri yapan kişinin sorumluluğu:

Bu kişinin sorumluluğu da hesabı çalan kişinin sorumluluğu ile aynıdır.

6- Çalınan hesaptaki bilgileri kullanan kişi ile işlem yapan kişinin sorumluluğu

: Bu kişiye kısaca işlem yapılan kişi diyelim. İşlem yapılan kişinin iyi niyetli veya kötü niyetli olmasına göre değişir. Fakat bundan önce şunu belirtmekte fayda var: Eğer bu kişi bir şekilde hesabı çalan kişi ile birlikte hareket ediyorsa bu kişi de diğerleri ile birlikte haksız fiil işlemiş sayılabilir.

Öte yandan, kişinin kötü niyetinin durumuna göre olayın hukuki niteliği değişebilir.

  • İşlem yapılan kişi, karşıdakinin hesabının çalındığını kesin olarak biliyor ve bu kişiyle bir sözleşme yapıyor ise, bu sözleşme geçersizdir. Sözleşmenin geçersiz olması sebebiyle tüm kazanımlarını iade etmelidir, varsa karşı tarafa yapmış olduğu ifaları geri alma hakkına sahiptir. Bu ifaların ters dönmesinin, hangi hükümlere göre yapılacağı doktrinde tartışmalıdır. Bazı hocalar sebepsiz zenginleşmeye göre; bazı hocalar, sözleşme koşullarına göre bu ifaların yapılması gerektiğini savunmaktadır.
  • İşlem yapılan kişi, karşıdakinin hesabının çalındığını kesin olarak bilmiyor, ancak bu konuda korunmaya değer bir iyi niyeti yoksa; mesela kendisi için bu durum şüphe uyandırıcı bir durum ise, yaptığı işlemden elde ettiği kazanımlar sebepsiz zenginleşme sayılabilir.Aşağıda bunun sonuçlarını yazacağız.
  • İşlem yapılan kişi iyiniyetli ise, elde ettiği kazanımları sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade etmelidir.

Sebepsiz Zenginleşme

  1. Zenginleşenin iyiniyetli olduğu hallerde iade borcunun kapsamı

BK 63/1’e göre iyiniyetli zenginleşenin iade borcunun kapsamı, fiilen elde ettiği değil, fakat iadesinin talep edildiği anda malvarlığında mevcut olan, henüz elden çıkarmadığı zenginleşme ile sınırlıdır.
İyiniyetli zilyet elinden çıkarmış olduğu zenginleşmeyi, ikame bir değer girmemişse iade etmek zorunda değildir. Bu durumda iade borcu kalkar (zenginleşme düşer).
Zenginleşenin elden çıkarmış olduğu zenginleşmenin iade yükümlülüğünden kurtulabilmesi için, elden çıkarma anında iyiniyetli olması gerekir. Zenginleşmenin haklı bir sebep olmaksızın gerçekleştiğini bilmeyen veya bilmek zorunda olmayan kişi iyiniyetli zenginleşendir.

  1. Zenginleşenin kötüniyetli olduğu hallerde iade borcunun kapsamı

BK 80/2’ye göre zenginleşen, zenginleşmeyi kötüniyetle elden çıkarmışsa, elden çıkardığı zenginleşmenin tamamını iade ile yükümlüdür.
İyiniyetle zenginleşenden farklı olarak kötüniyetli zenginleşen elden çıkardığı zenginleşmeyi de iade etmek zorundadır.
Zenginleşmenin haklı bir sebep olmaksızın gerçekleştiğini bilen veya bilmesi gereken kişi kötüniyetli zenginleşendir.

Zenginleşen zenginleşme anından itibaren kötüniyetli ise, zenginleşmenin tamamını iade etmekle yükümlüdür. Buna karşılık zenginleşen sonradan kötüniyetli olmuş ise, zenginleşmenin meydana geldiği anla kötüniyetli olduğu an arasındaki zamanda iyiniyetli zilyedin iade borcu; daha sonra ise kötüniyetli zilyedi iade borcu söz konusu olur.

3024    Cezai Yaptırım, Dolandırıcılık, Hukuki, Sosyal Medya  
Toplam 3 Oy
0

Neden beğenmediğini ve nasıl güzelleştirebileceğimizi söyler misin?

+ = Robot olmadığından emin olmamız gerekiyor 🙂

Bize soru sormak çok kolay! Alttaki formu hemen doldur ve en kısa zamanda sana geri dönelim.

Sorun cevaplandığı zaman bir e-posta alacaksın!

+ = Robot olmadığından emin olmamız gerekiyor 🙂

Bir Cevap Yazın